HP Trend

HP тренд,  со седиште во близина Острава – Чешка, е основан во 1994 година. Во моментов се вработени 100 вработени и се вбројува меѓу најголемите производители на пластични цевководни системи за топла и ладна вода, подно греење и компримиран воздух во Република Чешка.

HP тренд нуди широк спектар на производна програма. Во моментов, HP тренд произведува огромен број пластични цевки направени од материјал со  висок степен на флексибилност и одлична отпорност на притисок за топла и ладна вода, како и подно греење.

ДРЖАЧ

Опис на производот ДРЖАЧ – HP TREN.

ХОЛЕНДАР

Дознајте за шифрите и димензиите на ХОЛЕНДАР – HP TREND.

СЕТ ЗА БАТЕРИЈА

Опис на производот СЕТ ЗА БАТЕРИЈА – HP TREND

КОЛЕНО СО УШЕ

Опис на производот КОЛЕНО СО УШЕ од HP TREND.

НИПЛА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ

Опис на производот НИПЛА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ од групацијата на HP TREND.

НИПЛА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ

Шифри и димензии – НИПЛА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ – HP TREND

ТЕКОМАТ СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ

Опис на производот ТЕКОМАТ СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ од HP Trend брендот.

ТЕКОМАТ СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ

Табела со шифри и димензии за производот ТЕКОМАТ СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ – HP TREND.

КОЛЕНО СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ

Производ КОЛЕНО СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ. Табела со шифри и димензии.

КОЛЕНО СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ

Дознајте за шифрите и димензиите на производот КОЛЕНО СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ.

КАПА

Опис на производот КАПА – HP TREND.

ШТОПНА СО НАВОЈ

ШТОПНА СО НАВОЈ – Производ на HP Trend. Табела со шифри и димензии…

ШТОПНА

Опис на производот ШТОПНА на HP TREND. Димензии, шифри и кодови…

ВЕНТИЛ СО КУГЛАСТ ИСПУСТ

Дознајте за шифрите и димензиите на производот ВЕНТИЛ СО КУГЛАСТ ИСПУСТ од HP TREND.

ВЕНТИЛ КУГЛАСТ

Опис на производот ВЕНТИЛ КУГЛАСТ од HP TREND. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.

ВЕНТИЛ

Опис на производот ВЕНТИЛ на HP TREND. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.

РЕДУЦИР #4

Опис на производот РЕДУЦИР #4 од HP TREND брендот. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.

РЕДУЦИР #3

Опис на производот РЕДУЦИР #3 од брендот HP TREND. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.

РЕДУЦИР #2

Опис на производот РЕДУЦИР #2 на HP Trend. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.

РЕДУЦИР #1

Опис на производот РЕДУЦИР #1 од брендот HP Trend – Гумно дистрибуција.

МУФ

Опис на производот МУФ на брендот HP Trend. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.

ТЕКОМАД РЕДУЦИРАН

Опис, шифри и димензии на производот ТЕКОМАД РЕДУЦИРАН на HP Trend.

ТЕКОМАД

ТЕКОМАД – HP Trend – шифри и димензии

КОЛЕНО 90°

Дознајте за шифрите и димензиите на производот КОЛЕНО 90° на HP Trend.

КОЛЕНО 45°

Сите шифри и димензии на производот КОЛЕНО 45 од HP Trend – Гумно дистрибуција.

ПРЕОДНО КОЛЕНО

Опис на производот ПРЕОДНО КОЛЕНО од HP Trend брендот – Гумно дистрибуција. Шифри и димензии.

ЦЕВКА 4m

Опис на производот 4m од HP Trend брендот на Гумно дистрибуција. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на HP Trend.