• многу лесен материјал
  • брза и ефтина инсталација
  • век на траење повеќе од 50 години
  • практично без трошоци за одржувањe
  • едноставен и лесен начин за транспорт и манипулација

Коментари