IZOTERM

ИЗОТЕРМ Плама произведува изолациони цевки на правени од екструдиран полиетилен под високи меѓународни стандарди. Тие ги задоволуваат сите критериуми важни за изолација на централно греење, цевководи, климатизациона инсталација, санитарна инсталација и канализациони цевководи.

Главна карактеристика на цевастата изолација е еластичноста и високата отпорност на оштетување. Површината на изолацијата е цврста и отпорна на механички повреди и заеднички градежни материјали. Цевастата изолација е соодветна за склопување под лебдечки под и истотака можеда биде видлива, особено PLAMAFLEX SSL изолација, која што е покриена со полиетиленска сребрена фолија, која дава декоративен изглед.

PLAMAFLEX ЦЕВКАИЗОЛАЦИЈА