KOMAK

Основан во 1984 година како механичка работилница со неколку вработени, Komak  набрзо го отвори својот пат кон долгорочен просперитет и развој. Од самиот почеток, Komak е посветен на производство на водоводни приклучоци. Воден од страна на деловната политика која има широк спектар на производи со висок квалитет кои во целост ги исполнуваат сите барања на пазарот, по речиси две децении на напорна работа, Komak е горд на својот успех.

Првото правило на секој поединец во компанијата е: “Задоволен купувач е сигурен купувач”. Затоа, во прилог на редовното тестирање на секој поединечен производ, следат европски стандарди со постојано воведување на нови и строги системи за квалитет.

ВЕНТИЛ

Вентилот се поставува на цевни системи за регулација на транспортот на флуиди – вода.

ПОЛУСПОЈКА

Опис за производот ПОЛУСПОЈКА. Дознајте за димензиите на овој производ на Комак – Гумно Дистрибуција.

СПОЈКА ДУПЛА

Опис за производот СПОЈКА ДУПЛА. Дознајте за димензиите на овој производ на Комак – Гумно дистрибуција.

ЗАТВОРАЧ ЗА ВЕНТИЛ

Опис на производот ЗАТВОРАЧ ЗА ВЕНТИЛ. Дознајте за димензиите на овој производ на Комак – Гумно дистрибуција.

ВЕНТИЛ СО ИСПУСТ

Опис за производот ВЕНТИЛ СО ИСПУСТ. Дознајте за димензиите на овој производ на Комак – Гумно дистрибуција.

ВЕНТИЛ УКРАСЕН

Опис за производот ВЕНТИЛ УКРАСЕН. Дознајте за димензиите на овој производ на Комак – Гумно дистрибуција.