prodolzetok
  • Dianflex е основана во 1982 година во Италија, како фирма специјализирана за производство и продажба на флексибилни легури за чешмите. Сега во 21-от век компанијата го носи името “Dianflex корпорејшн”, и има серија на производни платформи во Италија, некои во Европа (Турција, Португалија, Романија, Грција, Македонија, Србија, Словенија, Египет, Тунис, Шпанија), а само мал дел во Кина.
  • Благодарение на високите стандарди за квалитет на производите и услугите Dianflex поседува “Сертификат за квалитет UNI EN ISO 9001:2000.”

Димензии
1/2“ х 10
1/2“ х 15
1/2“ х 20
1/2“ х 25
1/2“ х 30
1/2“ х 40
1/2“ х 50