spratna tabla
ШифраБрој на осигурувачи
111112 (едноредна)
111224 (дворедна)
111336 (триредна)