Фитинг за канализација

Гумно производство на фитинг за канализација – спојки, колена, редуцири и останати елементи

ПП КОЛЕНО 45˚

[:en]Description for the product PP Elbow 45˚ of Gumno – Ohrid. Learn about serial numbers and dimensions of this product.[:MK]Опис за производот ПП Колено 45˚ на Гумно – Охрид. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.[:]

ПП КОЛЕНО 90˚

Опис за производот ПП Колено 90˚ – Гумно производство. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно – Охрид

ПП КОСА РАЧВА 45˚

Опис за производот ПП КОСА РАЧВА 45˚. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.

ПП ЗАВРШНО КОЛЕНО 90˚

Останати видови ПП Колена ПП Колено 45˚ ПП Колено 90˚ ПП Коса Рачва 45˚ Шифра Ø (mm) 106050

ПП РЕВИЗИЈА

ПП Ревизија – Гумно производ. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.

ПП ТЕКОМАТ 90˚

Опис за производот ПП ТЕКОМАТ 90˚ од Гумно Охрид. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ.

ПП РЕДУЦИР

ПП Редуцир – Многу лесен материјал, едноставен и лесен начин за транспорт и манипулација.

СИФОН ВЕРТИКАЛЕН

Опис за производот СИФОН ВЕРТИКАЛЕН. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.

СИФОН ХОРИЗОНТАЛЕН

Опис за производот СИФОН ХОРИЗОНТАЛЕН. Дознајте за шифрите и димензиите на овој производ на Гумно.